TaizéOdense

TaizéOdense er overtaget af ContemplaMusica

TaizéOdense blev grundlagt i 2008 af Mette Flensted. Formålet var at udbrede kendskabet til taizé og taizéandagter. TaizéOdense er nu nedlagt, men ContemplaMusica viderefører de taizéinspirerede andagter, arbejder med at udvikle andagterne og udbrede kendskabet til fordybende og meditative andagter med inspiration fra Taizé gennem blandt andet workshops.

Workshops

Taizéinspirerede andagter og andre meditative andagter

Hvis I har behov for støtte til at komme i gang med taizéinspirerede andagter i jeres kirke,
kan vi være behjælpelig på forskellig måde

  • Vi kan komme i jeres kirke og holde en andagt
  • Vi kan holde en workshop om taizésang og andagter
  • Vi kan tilbyde et lidt længere forløb med indlæring af taizésange og andre sange
    så I har en god baggrund for selv at arbejde videre.

Andre workshops

  • “Lyttende sang – fordybende sang” workshop med Mette Flensted

I er velkomne til at kontakte os for at få mere info