Nye melodier til gamle tekster

Nye melodier til gamle tekster

Der findes en rigdom af gamle tekster,
der stadig er aktuelle og livgivende,
for eksempel i Den Danske Salmebog

Mange salmer har ikke deres ‘egen’ melodi,
men bliver sunget på melodier,
der oprindelig er skrevet til andre salmer.
Projektet går ud på at skrive nye melodier til disse salmer

I mine kompositioner forsøger jeg at ramme tekstens indhold og ‘tonesprog’.
Mit håb er, at en melodi der er skrevet specielt til den enkelte tekst,
vil give den liv og få den til at ‘åbne’ sig på ny

Hvor langt er jeg nået?
Det er overvejende Grundtvigs tekster jeg har arbejdet med

Nogle eksempler vil kunne høres
her på Soundcloud