Fadervor – Lords Prayer

Fadervor – Lord’s Prayer

Fadervor på flere sprog.
Projektet består i at skrive melodier til bønnen Fadervor.
Det er tankevækkende, at denne bøn bliver bedt over hele verden;
vi forstår ikke alle sprog, den bliver bedt på, men alligevel forstår vi,
fordi indholdet er det samme.

Hvor langt er jeg nået?
Dansk – mit bud på en melodi til Fadervor på dansk kan høres her.
Fadervor

En engelsk version – “The Lord’s Prayer” kan høres
her på Soundcloud