Stilledage

Stilledage eller Stilletimer

En stilledag er, som ordet lægger op til en dag med stilhed,
Det er en dag eller nogle timer i stilhed
i fællesskab med andre i kirkens rum

Indholdet kan være bøn, meditation, fælles sang
og musik der kalder på stilhed ro og fordybelse
Dagen kan være bygget op over et tema,
som blandt andet belyses gennem musikken.

Mette Flensted har som musiker i flere år været med til
at planlægge og afholde Stilledage i Odense Domkirke i samarbejde
med daværende sognepræst Anne Birgitte Reiter
og sognepræst Kirsten Clement